نمی دانم که عاشق این کار هستید و یا نفرت دارید. شما پس از ۲ ساعت تلاش وقتی صدای شیرین باز شدن achievement را میشنوید و چند امتیاز شما بالاتر میرود، احساس رضایت میکنید و از سر خوشحالی جیغ میزنید و دسته را پرتاب میکنید .
شما پس از اینکه توانستید یک امتیاز بالا بدست بیاورید به XboxLive میروید و امتیازات خود را با دوستانتان جهت رقابت نشان میدهید و این یک راه بسیار خوب برای نشان دادن دستاورد های شما در بازی هاست به خصوص اگر بتوانید همه ۱۰۰۰ امتیاز کامل یک بازی را بدست بیاورید.
در این مدت ممکن دوستتان از شما سبقت بگیرد و امتیاز بالاتری را بدست اورند برای همین لیست بازی هایی که در زیر به شما پیشنهاد میدهیم بهترینها هستند تا بتوانید امتیازات خود را براحتی افزایش دهید و بدست اوردن achievement بسیار اسان است.
منبع: گیمفا